אודות האתר

האתר הוקם כדי לתת מידע על רגישות לקרינה, על התסמינים, על דרכי ההתמודדות והנחיות לאבחון עצמי. בנוסף, יוצגו טיפים לסיוע ראשוני לאנשים שכבר חשים את הקרינה הבלתי מיננת שקיימת בסביבה בה אנו חיים.

צוות האתר

כתיבה וניהול – עמיר בורנשטיין amirborn@gmail.com
כתיבה והגהה – גל וייס gal@galweiss.com