אודות העמותה

העמותה הוקמה כדי לתת גג לפעילות בנושא רגישות לקרינה אלקטרומגנטית מלאכותית. העמותה הוקמה בהרצליה ישראל, בחודש יולי 2016. מספר העמותה – 580630150

מטרות כלליות

 1. מתן תמיכה רחבה (טכנית, משפטית, חברתית, הסברתית, לימודית, רגשית, בריאותית ועוד) לרגישים לקרינה בארץ.
 2. פעילות בכל דרך להבאת החברה והמדינה (כולל המערכת הרפואית, בתי המשפט, ביטוח לאומי ועוד) להכיר ברגישות לקרינה ובנפגעי הקרינה הבלתי מייננת.
 3. ייצוג והצגת נושא הרגישות לקרינה מול הציבור, מוסדות השלטון, התקשורת, מוסדות וחברות כלליים כמו גם מול חברת החשמל, חברות הסלולר והתשתיות.
 4. הפצת מודעות בנוגע לרגישות לקרינה ולהשפעות הביולוגיות, הבריאותיות והחברתיות של הקרינה הבלתי מייננת.
 5. פעילות לצמצום השימוש ולצמצום החשיפה לקרינה בלתי מייננת במרחב האישי.
 6. פעילות לצמצום השימוש בטכנולוגיות פולטות קרינה בלתי מייננת במרחב הציבורי, המוסדי, התעסוקתי ועוד.
 7. הקמת בתים בטוחים (SAFE HOUSING) לרגישים לקרינה. *
 8. הקמת איזורי מגורים או ישוב המתאימים לרגישים לקרינה. **
 9. עידוד, יזום, תמיכה, קידום ושיתוף פעולה לקיום מחקרים בתחום השפעות הביולוגיות של הקרינה ובתחום הרגישות לקרינה.
 10. קיום אירועים ציבוריים, כנסים וימי עיון לקידום מטרות העמותה. .
 11. ביסוס שיתופי פעולה עם רגישים לכימיקלים וקידום חיים בריאים ונקיים ממפגעים סביבתיים.
 12. בניית מעגל ידידי העמותה מקרב אנשים שלא נפגעו, לפעילות משותפת.
 13. שיתופי פעולה עם עמותות ומאבקים לקידום מטרות אקולוגיות והסרת מפגעים סביבתיים, בנושאי קרינה וזיהום סביבתי ובנושאים אחרים.

* העמותה אינה שמה לה למטרה לעסוק בבניית ו/או מכירת ו/או שיווק בתי מגורים ו/או מקומות מגורים.
משמעות מטרה מספר 7 "הקמת בתים בטוחים (SAFE HOUSING) לרגישים לקרינה" הינה התאמת מבני מגורים קיימים, בפריסה ארצית, לשהייה של מספר רגישים לקרינה כפתרון זמני להתאוששות מתסמינים של רגישות לקרינה וחשיפה לקרינה. מבנים אלו יותאמו לשהייה של רגישים לקרינה, בדומה למקלט לנשים מוכות, או הוספיסים.

** העמותה אינה שמה לה למטרה להקים ישוב מסוים.
משמעות מטרה מספר 8 "הקמת איזורי מגורים או ישוב המתאימים לרגישים לקרינה" הינה התארגנות של מספר רגישים לקרינה, שירצו בכך וביצוע פעולות ראשוניות למציאת מקום בארץ בו יוכלו רגישים לקרינה לגור בסמיכות, על ידי רכישה/ השכרה של מספר בתים או דירות בישובים קיימים. לא ידועה בעת זו צורת ההתארגנות, הרכישה, ההקמה, הבנייה או אופן האיכלוס של שכונה קיימת או מספר בתים או דירות צמודים. אין בכוונת העמותה להקים ישוב מסוים כרגע וכאשר כוונה זו תשתנה בעתיד, יהיה על המעונינים להקים אגודה לגרעין התיישבות.

מטרות מידיות

 • בניית אתר אינטרנט בסיסי שיכיל: מידע על רגישות לקרינה, מדריך להתמודדות ראשונית, דף יצירת קשר.
 • יצירת רשימות קשר של רגישים לקרינה.
 • הקמת ועדי תמיכה מקומיים של רגישים לקרינה בעלי ידע, מדי קרינה ונכונות לסייע לרגישים חדשים בשלבי התמודדות ראשונים.
 • הגעה לדיונים בנושא קרינה בכנסת, בבתי המשפט וברשויות מקומיות.
 • העלאת המודעות הציבורית והתנגדות לפריסה של מוני חשמל, גז ומים חכמים, סלולריים, אלחוטיים ודיגיטליים אחרים.
 • הקמת מאגר ראשוני של נותני שירותים ידידותיים לרגישים לקרינה.

 

מעט על תלאות הקמת העמותה ושמירת פעילותה (קשייהם על נפגעי קרינה בעולם מוקרן אינם ניתנים להבנה)

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.