הבעת עמדה בענין צמידי בלוטות’ – הצעת המל”ל

פורסם ב-

בעקבות פרסומים כי המל”ל מעוניין לחלק צמידי בלוטות’ למעקב אחר 3.5 מיליון ישראלים,

 

להלן מכתב שמציג את עמדת עמותת רגישות לקרינה ישראל באשר לחלוקת צמידי בלוטות’ לאזרחים

שלום רב,

אנו פונים אליך באופן בהול נוכח הצעת המל”ל לחלק צמידי בלוטות’ לאזרחים ישראלים. נהוג לחשוב על קרינה בגלי רדיו רק ככזו שמגיעה מאנטנות סלולריות או מהטלפונים הסלולריים, אולם, גם מכשירים לבישים שונים (בטכנולוגית בלוטות’ ביניהם) שבאים במגע עם הגוף/ קרובים לגוף, גורמים לנזק ממשי. מובן לנו כי יש צורך לחדד את הנושא, בעיקר עבור אלו שאינם מודעים לנזקים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה בתדרי רדיו. יש להבין כי צמידי בלוטות’, בדומה למכשירי בלוטות’ אחרים, ישדרו ויקלטו נון-סטופ, לאורך כל שעות היום ויפלטו קרינה שידועה כבעלת השפעות ביולוגיות מזיקות, במיוחד לילדים, צעירים ונשים בהריון. ראוי לציין כי בארץ קיימת גם אוכלוסייה של רגישים לקרינה, שאיננה משתמשת במוצרים מעין אלו, בשל הסבל הפיזי הנגרם להם בעת החשיפה והנזקים שהם ‘סוחבים’ מחשיפות עבר.

להרחבה על אוכלוסיית הרגישים לקרינה ניתן לקרוא כאן.

אנו בעמותה  מחויבים לשמש כפה לציבור הרחב, ולקהילת נפגעי הקרינה בישראל בפרט, וליידע את המחוקקים על חובתם לזהירות מונעת, לנוכח עדויות חדשות ומתרבות על נזקי הקרינה הבלתי מייננת.

לפיכך, אנחנו פונים לנבחרי הציבור ולכל המעורבים בקידום הצעה זו והצעות נוספות כמותה, להימנע  באופן מוחלט מלחשוף את הציבור לקרינה מזיקה זו. עבור אלו שאינם מכירים את הנזקים הביולוגיים של חשיפה ממושכת לקרינה

להלן מספר מקורות לעיון (למקורות נוספים ראה נספח 1):

 1. מאמרו של לויד מורגן על קרינת רדיו-מיקרוגל
 2. מאמר של פרופ’ לנהרט הרדל – קורא להגדיר קרינת רדיו כמסרטן וודאי!
 3. סקירה של מחקרים בנושא קרינת רדיו והשפעות הביולוגיות ארוכות הזמן של חשיפה לקרינה
 4. חוקרים מובילים בתחום הסרטן והקרינה – חשיפה לקרינת בלתי מייננת מקדם ומובילה לסרטן ורגישות לקרינה: תקציר
 5. יותר מ 3800 מחקרים מראים על השפעות ביולוגיות ותחלואה כתוצאה מחשיפה לקרינה בלתי מייננת – דו”ח bioinitiative כמו כן, אנחנו מבקשים , שכל דיון בעתיד הנסוב אודות שימוש כלשהו במוצרים פולטי קרינה, יערך בשיתוף מלא של רופאים ומדענים המכירים את נזקי הקרינה, ובשיתוף נציגי עמותת רגישות לקרינה  ישראל אשר להם הידע המתאים לדון בנושאים אלו.אנא אשר קבלת מכתב זה בחזרה למייל: www.EHS.org.il@gmail.com.

 

בברכה,

ועד מנהל – עמותת “רגישות לקרינה ישראל”;

 

עמדת עמותת רגישות לקרינה ישראל בענין צמידי בלוטות לאזרחים בימי הקורונה

 

נספח

הפניות למאמרים, מחקרים וסקירות מדעיות עבור השפעות מרכזיות עקב חשיפה לקרינה

כל המקורות המדעיים המובאים כאן מראים כי חשיפות EMF לא-תרמיות מייצרות את ההשפעות המזיקות אותן ציינו. ולפיכך,  הנחיות ICNIRP, FCC והבטיחות הבינלאומיות, המבוססות אך ורק על השפעות תרמיות אינן מדעיות ואינן מספקות, כך שלא ניתן לסמוך עליהן כדי להגן על בטיחותנו. ראוי לציין כי היו עתירות והצהרות אחרות של קבוצות מדענים בינלאומיות המביעות דאגה רבה מכך.

 

 • השפעות נוירולוגיות / נוירופסיכיאטריות:
 1. Marha K. 1966  Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation).   ATD Report 66-92.  July 13, 1966  (ATD Work Assignment No. 78, Task 11) https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/642029.pdf
 2. Glaser ZR, PhD. 1971  Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0750271
 3. Tolgskaya MS, Gordon ZV.   Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by by Haigh.  Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 4. Bise W. 1978  Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior.  Physiol Chem Phys 10:387-398.
 5. Raines, J. K. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116p.
 6. Frey AH. 1993  Electromagnetic field interactions with biological systems.  FASEB J 7:272-281.
 7. Lai H. 1994   Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation.  In: Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, Vol. 1, J.C. Lin, Ed., Plenum Press, New York, pp. 2788.
 8. Grigor’ev IuG. 1996  [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation].  Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 9. Lai, H 1998  Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation.  https://mapcruzin. com/radiofrequency/henry_lai2.htm.
 10. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007  Origins and consequences of DNA damage in male germ cells.  Reprod Biomed Online 14:727-733.
 11. Hardell, L., Sage, C. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards.  Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A.  2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
 12. Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M. 2010   Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations.  Int J Occup Environ Health 16:263-267.
 13. Levitt, B. B., Lai, H.   Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays.  Environ. Rev. 18, 369-395. doi. org/10.1139/A10-018
 14. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields.  Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 15. Politański P, Bortkiewicz A, Zmyślony M. 2016  [Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements].  Med Pr 67:411-421.
 16. Hensinger P, Wilke E.   Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht.  Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 17. Pall ML. 2016  Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.  J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 18. Hecht, Karl. 2016   Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog.  Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy.
 19. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016   The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents.  Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
 20. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016  EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.  Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.
 21. Zhang J, Sumich A, Wang GY. 2017 Acute effects of radiofrequency electromagnetic field emitted by mobile phone on brain function.  Bioelectromagnetics 38:329-338. doi: 10.1002/bem.22052.
 22. Lai H.    A Summary of Recent Literature (2007–2017) on Neurological Effects of Radio Frequency Radiation.  Chapter 8 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 185-220.
 23. Pall ML.  2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416.
 24. Wilke I.  2018   Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior.  Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 • המערכת האנדוקרינית והשפעות הורמונליות
  1. Glaser ZR, PhD. 1971  Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0750271
  2. Tolgskaya MS, Gordon ZV.   Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh.  Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
  3. Raines, J. K. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
  4. Hardell, L., Sage, C.  Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards.  Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
  5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A.  2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
  6. Gye MC, Park CJ.  2012  Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system.  Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
  7. Pall, M. L.   Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action.  Rev. Environ. Health 3, 99-116.
  8. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016   The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents.  Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
  9. Hecht, Karl. 2016   Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog.  Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy.
  10. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016  A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system.  Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
  11. Pall ML. 2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416.
  12. Wilke I. 2018  Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior.  Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

 

 • לחץ חמצוני / נזק של רדיקלים חופשיים (מנגנונים המעורבים כמעט בכל המחלות הכרוניות; גורם ישיר לנזק ב- DNA הסלולרי):
 1. Raines, J. K. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 2. Hardell, L., Sage, C.  Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards.  Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 3. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P.  2008  [Causes and clinical implications of sperm DNA damages].   Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117
 4. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
 5. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009  Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system.  Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 6. Yakymenko I, Sidorik E.  2010   Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices.  Exp Oncol 32:729-736.
 7. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011  [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems].  Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 MarApr;83(2):20-28.
 8. Consales, C., Merla, C., Marino, C., et al.    Electromagnetic fields, oxidative stress, and neurodegeneration.  Int. J. Cell Biol. 2012: 683897.
 9. LaVignera et al 2012 La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE.  2012  Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature.  J Androl 33:350-356.
 10. Pall, ML.   Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013  Recent reports of Wi-Fi and mobile phoneinduced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males.  J Membr Biol 246:869-875.
 12. Pall, M. L.   Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action.  Rev. Environ. Health 3, 99-116.
 13. Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kysylenko S.  2015  Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation.  Electromagnetic Biol Med: Early Online 1-16. ISSN: 1536-8378.
 14. Hensinger P, Wilke E.    Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht.  Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 15. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ.  2016  The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function.  Reproduction 152:R263-R276.
 16. Dasdag S, Akdag MZ.  2016  The link between radiofrequencies emitted from wireless technologies and oxidative stress.  J Chem Neuroanat 75(Pt B):85-93.
 17. Wang H, Zhang X. 2017  Magnetic fields and reactive oxygen species.  Int J Mol Sci. 2017 Oct 18;18(10). pii: E2175. doi: 10.3390/ijms18102175.
 18. Pall ML.  2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416.
 19. Wilke I. 2018   Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior.  Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

 

 • פגיעה ונזק ל DNA הסלולרי

שברי גדיל בודד ושכפול כפול ב- DNA התא והבסיסים המחומצנים ב- DNA התא, מה שמוביל לשינויים כרומוזומליים ואחרים:

 1. Glaser ZR, PhD. 1971  Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.   https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0750271
 2. Goldsmith JR. 1997  Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects.  Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 3. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999  [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems].  Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007  Origins and consequences of DNA damage in male germ cells.  Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hardell, L., Sage, C. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards.  Biomed. Pharmacother. 62, 104-109
 6. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008  [Causes and clinical implications of sperm DNA damages].   Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117.
 7. Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009  Electromagnetic fields and DNA damage.  Pathophysiology 16:7988
 8. Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102.
 9. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
 10. Yakymenko I, Sidorik E. 2010   Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices.  Exp Oncol 32:729-736.
 11. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011  [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems].  Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 MarApr;83(2):20-28.
 12. Gye MC, Park CJ. 2012  Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system.  Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 13. Pall, ML.   Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088
 14. Pall, M. L. 2015  Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action.  Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001
 15. Hensinger P, Wilke E.   Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht.  Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016  The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function.  Reproduction 152:R263-R276.
 17. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016  Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review.  2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.01
 18. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016  A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system.  Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655
 19. Pall ML. 2018  How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 163-184.
 20. Pall ML. 2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416.
 21. Wilke I. 2018   Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior.  Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

 

 

 • אפופטוזיס / מוות תאים (תהליך מרכזי בהיווצרות מחלות ניווניות, והיווצרות תגובות אי-פוריות):
 1. Glaser ZR, PhD. 1971  Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.   https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0750271
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV.    Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh.  Consultants Bureau, New York/London, 146 pages
 3. Raines, J. K. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 4. Hardell L, Sage C.  Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards.  Biomed. Pharmacother. 62:104-109. doi: 10.1016/j.biopha.2007.12.004.
 5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A.  2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
 6. Levitt, B. B., Lai, H.    Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays.  Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/ A10-018
 7. Yakymenko I, Sidorik E.  2010   Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices.  Exp Oncol 32:729-736.
 8. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011  [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems].  Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 9. Pall, ML.   Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088
 10. Pall ML. 2016  Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.  J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 11. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016  Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review.  2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 12. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016  A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system.  Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
 13. Pall ML.  2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416

 

 • פגיעה בפוריות אצל נשים וגברים

פוריות ירודה, כולל שינויים מחדש ברקמות באשך, הורדת כמות הזרע ואיכות הזרע, פגיעה בפוריות הנשית לרבות בשחלות, אובדן ביציות (זקיק), ירידה ברמת האסטרוגן, פרוגסטרון וטסטוסטרון (כלומר רמות הורמוני המין), שהעלתה את שכיחות ההפלה הספונטנית , ירידה בלבידו:

 1. Glaser ZR, PhD. 1971  Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.   https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0750271
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV.   Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh.  Consultants Bureau, New York/London, 146 pages
 3. Goldsmith JR. 1997  Epidemiological evidence relevant to radar (microwave) effects.  Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN.  2007  Origins and consequences of DNA damage in male germ cells.  Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P.  2008  [Causes and clinical implications of sperm DNA damages].   Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117
 6. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009  Cell phones: modern man’s nemesis?  Reprod Biomed Online 18:148-157.
 7. Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010  [Impact of cell phone radiation on male reproduction].  Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030.
 8. Gye MC, Park CJ. 2012  Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system.  Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 9. La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE.  2012  Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature.  J Androl 33:350-356.
 10. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields.  Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013  Recent reports of Wi-Fi and mobile phoneinduced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males.  J Membr Biol 246:869-875.
 12. Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F.  2014  Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis.  Environ Int 70:106-112.
 13. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. 2014  Association between mobile phone use and semen quality: a systematic review and meta-analysis.   Andrology 2:491-501.
 14. K Sri N.  2015  Mobile phone radiation: physiological & pathophysiological considerations.  Indian J Physiol Pharmacol 59:125-135.
 15. Hensinger P, Wilke E.   Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht.  Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ.  2016  The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function.  Reproduction 152:R263-R276
 17. Pall ML.  2018  Wi-Fi is an important threat to human health.  Environ Res 164:404-416.
 18. Wilke I.  2018   Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior.  Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1)

 

 • סידן תאי מוגבר:

סידן תוך תאי נשמר ברמות נמוכות מאוד, פרט לעליות קצרות המשמשות לייצור תגובות רגולטוריות, כך שהעלייה מתמשכת של רמות סידן תוך תאי מייצרת פתופיזיולוגיות רבות.

 1. Adey WR. 1988  Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion.  Neurochem Res.13:671-677.
 2. Walleczek, J.    Electromagnetic field effects on cells of the immune system: the role of calcium signaling.  FASEB J. 6, 3177-3185.
 3. Adey, WR.  1993  Biological effects of electromagnetic fields.  J Cell Biochem 51:410-416.
 4. Frey AH. 1993  Electromagnetic field interactions with biological systems.  FASEB J 7:272-281.
 5. Funk RHW, Monsees T, Özkucur N. 2009  Electromagnetic effects—Form cell biology to medicine.  Prog Histochem Cytochem 43:177-264.
 6. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS.  1999  [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems].  Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 7. Gye MC, Park CJ.  2012  Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system.  Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 8. Pall, ML.    Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi:10.1111/jcmm.12088.
 9. Pall ML.  2014  Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in therapeutic effects.  Electromagn Biol Med. 2014 Apr 8 doi:10.3109/15368378.2014.906447.
 10. Pall ML.  2015  How to approach the challenge of minimizing non-thermal health effects of microwave radiation from electrical devices. International Journal of Innovative Research in Engineering & Management (IJIREM) ISSN: 2350-0557, Volume-2, Issue -5, September 2015; 71-76.
 11. Pall, M. L. 2015  Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action.  Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Pall ML.  2016  Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor.  Curr Chem Biol 10: 74-82.
 13. Pall ML.  2016  Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.  J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 14. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D.  2016  Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review.  2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 15. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A.  2016  A review on electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system.  Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi:10.19082/2655

 

 • סרטן:
 1. Dwyer, M. J., Leeper, D. B. 1978  A Current Literature Report on the Carcinogenic Properties of Ionizing and Nonionizing Radiation.  DHEW Publication (NIOSH) 78-134, March 1978.
 2. Marino AA, Morris DH.  1985  Chronic electromagnetic stressors in the environment.  A risk factor in human cancer.  J environ sci health C3:189-219.
 3. Adey WR.  1988  Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion.  Neurochem Res.13:671-677.
 4. Adey WR.  1990  Joint actions of environmental nonionizing electromagnetic fields and chemical pollution in cancer promotion.  Environ Health Perspect 86:297-305.
 5. Frey AH.  1993  Electromagnetic field interactions with biological systems.  FASEB J 7:272-281.
 6. Goldsmith JR.  1995  Epidemiological evidence of radiofrequency radiation (microwave) effects on health in military, broadcasting and occupational settings.  Int J Occup Environ Health 1:47-57.
 7. Goldsmith JR.  1997  Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects.  Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 8. Kundi M, Mild K, Hardell L, Mattsson M.  2004  Mobile telephones and cancer – a review of the epidemiological evidence.  J Toxicol Env Health, Part B  7:351-384.
 9. Kundi M.  2004  Mobile phone use and cancer.  Occup Env Med 61:560-570.
 10. Behari J, Paulraj R.  2007  Biomarkers of induced electromagnetic field and cancer.  Indian J Exp Biol 45:77-85.
 11. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson Mild K.  2008  Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumors.  Int J Oncol 32:1097-1103.
 12. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. 2009  Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data.  Surg Neurol 72:205-214.
 13. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009  Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system.  Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 14. Davanipour Z, Sobel E. 2009  Long-term exposure to magnetic fields and the risks of Alzheimer’s disease and breast cancer: Further biological research.  Pathophysiology 16:149-156.
 15. Yakymenko I, Sidorik E. 2010   Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices.  Exp Oncol 32:729-736.
 16. Carpenter DO. 2010   Electromagnetic fields and cancer: the cost of doing nothing.  Rev Environ Health 25:75-80.
 17. Giuliani L, Soffriti  M (Eds).  2010 NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER, RAMAZZINI INSTITUTE EUR. J. ONCOL. LIBRARY Volume 5, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases “Bernardino Ramazzini” Bologna, Italy 2010, 400 page monograph.
 18. Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., Ahonen, M.  2010  Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int. J. Occup. Environ. Health 16, 263-267.
 19. Yakymenko, I., Sidorik, E., Kyrylenko, S., Chekhun, V.    Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems.  Exp. Oncol. 33(2), 62-70.
 20. Biointiative Working Group, David Carpenter and Cindy Sage (eds).  2012  Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for electromagnetic radiation. http:// www.bioinitiative.org/participants/why-we-care/
 21. Ledoigt G, Belpomme D.  2013  Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation.  Adv Biol Chem 3:177-186.
 22. Hardell L, Carlberg M.  2013  Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones.  Rev Environ Health 28:97-106. doi: 10.1515/reveh-2013-0006.
 23. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013  Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma.  Pathophysiology 2013;20(2):85-110.
 24. Carpenter DO. 2013  Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields.  Rev Environ Health 2013;28:159-172.gj
 25. Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y.  2013  Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen.  Pathophysiology 20:123-129.
 26. Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL.  2015  Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A).  Int J Oncol 46(5): 1865-1871.
 27. Mahdavi M, Yekta R, Tackallou SH.  2015  Positive correlation between ELF and RF electromagnetic fields on cancer risk.  J Paramed Sci 6(3), ISSN 2008-4978.
 28. Carlberg M, Hardell L. 2017  Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation.  BioMed Res Int 2017, Article ID 9218486, https://doi.org/10.1155/2017/9218486
 29. Bortkiewicz A, Gadzicka E, Szymczak W.  2017  Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis.  Int J Occup Med Environ Health 30:27-43
 30. Bielsa-Fernández P, Rodríguez-Martín B. 2017   [Association between radiation from mobile phones and tumour risk in adults].   Gac Sanit. 2017 Apr 12. pii: S0213-9111(17)30083-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.10.014. [Epub ahead of print]
 31. Alegría-Loyola MA, Galnares-Olalde JA, Mercado M. 2017   [Tumors of the central nervous system].    Rev Med Inst Mex Seguro Soc 55:330-334.
 32. Prasad M, Kathuria P, Nair P, Kumar A, Prasad K.  2017  Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes.  Neurol Sci. 2017 Feb 17. doi: 10.1007/s10072-017-2850-8.
 33. Miller A.  2017 References on cell phone radiation and cancer.  https://ehtrust.org/references-cellphone-radio-frequency-radiation-cancer/
 34. Hardell L.  2017  World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review).  Int J Oncol 51:405-413.
 35. Pall ML.  2018  How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms.  Chapter 7 in: Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC Press, pp 163-184

 

  

פעימות או פולסים של EMFs ( Pulsed EMFs) הם יותר פעילות ביולוגית, וזה חשוב להבנה, מכיוון שכל המכשירים האלחוטיים מתקשרים באמצעות פולסים כאלה וככל שהם יותר ‘חכמים’  ומעבירים ביניהם מידע באופן הזה, כך ישנה השפעה חריפה יותר על התפקודים הביולוגיים

הספרות הבאה עוסקת בהשפעות פולסים של EMFs על התפקודים הביולוגיים:

 1. Osipov YuA, 1965 [Labor hygiene and the effect of radiofrequency electromagnetic fields on workers].  Leningrad Meditsina Publishing House, 220 pp.
 2. Pollack H, Healer J. 1967  Review of Information on Hazards to Personnel from High-Frequency Electromagnetic Radiation.  Institute for Defense Analyses;  Research and Engineering Support Division.  IDA/HQ 67-6211, Series B, May 1967.
 3. Frey AH.  1974  Differential biologic effects of pulsed and continuous electromagnetic fields and mechanisms of effect.  Ann N Y Acad Sci 238: 273-279.
 4. Creighton MO, Larsen LE, Stewart-DeHaan PJ, Jacobi JH, Sanwal M, Baskerville JC, Bassen HE, Brown DO, Trevithick JR.  1987  In vitro studies of microwave-induced cataract. II. Comparison of damage observed for continuous wave and pulsed microwaves.  Exp Eye Res 45:357-373.
 5. Grigor’ev IuG. 1996  [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation].  Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 6. Belyaev I.  2005  Non-thermal biological effects of microwaves.  Microwave Rev 11:13-29.
 7. Belyaev I. 2005  Non-thermal biological effects of microwaves: current knowledge, further perspective  and urgent needs.  Electromagn Biol Med 24(3):375-403.
 8. Markov    2007  Pulsed electromagnetic field therapy: History, state of the art and future.  The Environmentalist 27:465-475.
 9. Van Boxem K, Huntoon M, Van Zundert J, Patijn J, van Kleef M, Joosten EA. 2014   Pulsed radiofrequency: a review of the basic science as applied to the pathophysiology of radicular pain: a call for clinical translation.  Reg Anesth Pain Med. 2014 Mar-Apr;39(2):149-59.
 10. Belyaev, I.    Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects.  In: Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, Marko S. Markov, ed, CRC Press, New York, pp 49-67.
 11. Pall, M. L.  2015  Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action.  Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. 2015  Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies.  Res. Int. 2015, article ID 607053, 8 pages. doi: 10.1155/2015/607053.
 13. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D.  2016  Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review.  2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.