על ההכרח ללמוד ממקורות מידע נכונים (והפעם – איפוס הארקה)

פורסם ב-

 

מעט על איפוס הארקה  (צילום – תיבת חיבורי הארקה – ויקיפדיה) ..

ועל ..

ההכרח ללמוד ממקורות מידע (ויועצים) נכונים ..

 

נכתב בעקבות התנהלות שגויה של נפגעי קרינה, שלצערנו מקשיבים לאנשי מקצוע שאינם מומחים בקרינה וללא כל היכרות עם בעיות של רגישות לקרינה.

 

באחד המקרים עלתה כוונה לבצע "איפוס הארקה" בבית ישן בו שוהה נפגע קרינה מסוים.

זאת, לכאורה כדי לפתור סבל ותסמינים בבית (שההתנהלות בו שגויה לחלוטין, כולל סגירת כל הפתחים עם חומר היוצר החזרים ו"כולא" שדות מגנטיים וחשמליים – בדומה לכלוב פאראדיי). יישום שגוי זה של "מיגון" מגביר תסמינים וכאבים.

למרבה הצער, נפגעי קרינה אלה לא לומדים ממי שמבינים בתחום ולא מיישמים הנחיות כנדרש (מדידה מדויקת, ניתוח מצב, בחירת מיגון מתאים ויישום נכון).


במאמר מוסגר אציין כי הם אף הגיעו לבית זה עם חפצים (כגון מזרנים וכריות) נגועים בעובש שחור. חפצים שהעבירו מבית לבית. אי לכך, החולי והתסמינים הלכו וגברו עוד ועוד עד שחשבו כי מדובר ב"טרגוט".   זאת, כי לא הבינו הנחיות של ניקוי סביבת המגורים מעובש ולא יישמו אותן.  אז לא, כמובן שלא "טרגטו" אותם. אנחנו לא "ממוקדים", ולא מופנית אלינו "הטרדה אלקטרונית" (בהנחה שיש כזו בכלל) ולא מטרגטים אף אחד מאיתנו, אנחנו נפגעות ונפגעים מקרינה שכיחה ורגילה בסביבת המחייה כיום ומכימיקלים מזיקים (סינתטיים ברובם, לצד פטריות ועובשים).

אבל .. מחלת עובש גורמת לסבל רב ומגבירה את הרגישות לקרינה ולכימיקלים.

רק לאחר שגיליתי את העובש והחפצים נזרקו (לא כולם, למצער) ונתתי להם מזרנים נקיים מנבגים, מצב העור והתפקוד השתפרו והתסמינים פחתו מאד.

אדגיש כי אני בחפצים שנתתי להם כבר לא אשתמש כי שאר חפציהם עדיין נגועים בנבגים ולא בוצע חיטוי.


 

בהתמודדות עם אתגרים חדשים שצצו באיזור מגוריהם (כפי שקורה פעמים רבות, לצערנו), שוב אין הם נוהגים לפי הנחיות של מי שמכירים את המצב המיוחד של תחלואה סביבתית והתמודדות עם אתגרים משתנים ובמיוחד רגישות לקרינה ולכימיקלים.

פעולות מתוך בהלה וחרדה לא משיגות תוצאות טובות, אלא להיפך, לצערנו.

אי לכך, במסגרת התנהלות חרדתית ו"יריות לכל הכיוונים", הביאו הנ"ל חשמלאי חסר הבנה וחסר היכרות עם רגישות לקרינה ועם קרינה ו"רעש" ממערכת החשמל.

אותו חשמלאי הובא, כביכול, לשיפור הארקה בבית.


במאמר מוסגר – כמו המדידות הלא מדויקות (ללא איתור כיוון ומקור), כך גם הדיבור שלהם לא מדויק. לטענתם, "אין הארקה", אולם זה לא נכון. מודד הקרינה שהיה אצלם סיפר לי כי יש הארקה, אולם איכותה אינה מספיקה (לא ראיתי דו"ח).

סביר להניח כי זה נובע משינויים במערכות אינסטלציה וצנרות בישוב (החלפת צנרת ברזל בחלקי פלסטיק – מצב שגורם פעמים רבות לביטול הארקה או הפחתת יעילותה), יש משמעות גם לאיכות קרקע ורמת החדירה.  לפני מעבר לבית מומלץ לבדוק הארקה כי יש בעיות בבתים רבים. וגם אחת לכמה שנים כדאי לבדוק.

צילום מסך – כתבה ב- YNET


ואבוי ..

חשמלאי זה הציע "לעשות איפוס" – חיבור של האפס החשמלי להארקה –

פעולה שעלולה להעלות שדות מגנטים בבית ואינה מתאימה לרגישים לקרינה.

איפוס הארקה היא פעולה שנהוגה בפרקטיקות החשמל בעשורים האחרונים, אולם מזיקה לגוף הביולוגי וגורמת סבל למי שנפגעו מקרינה.

רגישים לקרינה נוהגים לבטל איפוס הארקה ולא "לעשות איפוס הארקה".

(ביטול איפוס הארקה דורש הסכמה בכתב מחברת חשמל והסכמה של בעלי הנכס).

 

כאמור, אותו חשמלאי החליט "לעשות איפוס הארקה" כי הניח שזה יסייע בהתמודדותם, מתוך ייחוס שגוי של מצבם התפקודי והתסמינים לרמה לא מספקת של הארקה בבית

(הארקה נועדה למנוע התחשמלות ולא קשורה לרגישות היתר של הנ"ל, שהתעצמה מאד עקב התגברות חרדות כתוצאה מגילוי פריצות קרינת רדיו).

למרבה המזל, הכוונה "לעשות איפוס" סוכלה ע"י בעלי הנכס שלא אישרו ביצוע זה (בעת חיפוש "נקודת הארקה" ללא בקשת אישור, תוך הסגת גבול לשטח בית אחר, נפרד, שאין לו כל קשר למערכת החשמל של הבית בו שוהה נפגע הקרינה).

נדגיש כי ..

איפוס הארקה אסור לבצע ללא הסכמת חברת חשמל וללא הסכמת בעלי הנכס.

איפוס הארקה עלול לגרום לסבל רב לנפגעות ולנפגעי קרינה.

רגישים לקרינה נוהגים לבטל איפוס הארקה (תוך אישור מבעלי הבית ומחברת חשמל) ולא להיפך.

יותר מזה ..

לדברי מומחים בתחום, ביצוע איפוס הארקה (ועוד ללא אישור) עלול גם לגרום להשראה חשמלית ולנזק למתגוררים בשטח כולו ובבתים הסמוכים.

 

 

באתר "ללא קרינה בשבילך" בפרק חיפוש בתי מגורים, מציין עמיר בסעיף 8 כי יש לבדוק את הנושא בזהירות עם בעלי מקצוע מומחים בתחום הקרינה (והיכרות עם רגישות לקרינה).

עמיר בורנשטיין מסביר כי ..

כשמחפשים בית מומלץ לבדוק את מערכת ההארקה ולוודא עם חשמלאי מומחה לנושא כי ..

אין במערכת החשמל איפוס בין הארקה לאפס (חיבור הארקה לאפס החשמלי בארון החשמל), ושאין מצב של איפוס כפול.

בדיקת מערכת הארקה נכונה צריכה להתיחס לא רק לתקינות ההארקה החשמלית אלא גם לקרינה והיווצרות שדות מגנטים על מוליכי הארקה, צינורות המים ושלד הבניין (כשיש הארקה ליסודות).

איפוס הארקה נעשה בבתים חדשים, לרוב, וגורם סבל לנפגעות ונפגעי קרינה רבים. במצב זה יש צורך לבטל איפוס הארקה.כל שינוי (איפוס הארקה או ביטול איפוס הארקה) מצריך אישור בעלי הנכס ואישור של חברת החשמל.

אם יש בעיות הארקה, תיקון דורש עלויות בדיקה ועלויות תיקון על ידי חשמלאי המומחה גם בתחום הקרינה.

קישור לחיפוש מגורים באתר "ללא קרינה בשבילך"

https://www.norad4u.co.il/emr-reduction-h/find-low-emf-house/

 

בבנייה חדשה, מאז 1980, יש 'הארקת יסוד' – הארקה עוברת ישירות לאדמה, ללא חיבור לצינורות המים. השקע השלישי בשקעי החשמל בבית מחבר את מערכת החשמל ישירות לאדמה דרך יסודות המבנה.  אצלי זה כך ואני סובלת מזה. בבתים הקודמים (הישנים) בהם התגוררתי פחות סבלתי כי לא היתה הארקה ליסודות (שעבור גופי המאד רגיש הופכת את המבנה לכלוב מחושמל)

לעומת זאת,

בבתים ישנים מערכת הארקה של החשמל חוברה לצנרת המים, כמוליך שמוביל את הזרם החשמלי לאדמה, במקרה של התחשמלות. בבתים ישנים יש חיבור פיסי של גיד תקני שיוצא מלוח החשמל ומגיע לצנרת המים הראשית של המבנה.  כאמור, החלפת רכיבי צנרת ברזל בחלקי פלסטיק יוצרת בעיות הארקה בבתים רבים. וזאת, ללא ידיעת בעלי הנכסים והדיירים.

למרבה הצער, מגבלות שטח ואיכות הקרקע לא מאפשרות תמיד קידוח והתקנת מוטות הארקה עמוקים ותקינים מספיק. בכל מקרה זה דורש מומחים ועלויות גבוהות.

 תגובת מני סגל מודד קרינה ומומחה לתשתיות חשמל:

"הסבר מורכב ומדוייק, אמיתי לחלוטין לגבי רגישי קרינה,

הייתי מוסיף ואומר שביטול איפוס במערכות מאופסות מחייב אותנו לדאוג לשיטת הגנה בפני חישמול אחרת אשר תיתן ותעניק מענה הולם מבחינה חשמלית, ומבחינת ערך לולאת התקלה במערכת החשמל הביתית, על מנת שבשעת חירום המערכת תפעל ותגן על בני הבית.

יש צורך למצוא את האיזון בן להגן על רגישי הקרינה מתופעות לוואי לא רצויות בעבורם בעת קיום איפוס לבין הצורך לדאוג למערכת חשמל תקינה, יציבה, עם הגנות בפני חשמול טובות ותקינות.

הנושא מאוד מורכב. ולצערי, נוגעים בו ומתעסקים בעלי מקצוע שאין להם את כל הידע הנדרש, את ההסמכות הנדרשות, ולא את הידע לסגור קצוות בן עולם הקרינה,לבין מערכות החשמל ומול חברת החשמל והרשויות".אחד המקרים הרבים בו הציל מני סגל אותי ואת השכנים – בעיה שאיתר אחרי שלא נפתרה שנים במושב דור


 

בבקשה,

התנהלו באחריות, בזהירות ובחוכמה

הקפידו להתייעץ עם מי שבאמת מבינות ומבינים בתחום הספציפי וברגישויות והתמודדות עימן.

פעלו צעד צעד (בדייקנות) כדי לסדר את סביבת המחייה וכדי לשפר את התמודדותכם עימה.

חרדות ובהלה לא מסייעות, להיפך. לימדו טכניקות הירגעות וחיווט מוחי מחדש.

מצבים אלה כואבים, אולם הם גם הדמנות לשיפור ההתמודדות וטיוב התפקוד.

 


לצערנו,

אין בארץ הרבה יועצות ויועצים שמבינים בצרכים של נפגעות ונפגעי הסביבה ועוד פחות נותנים שירותים ומבצעים התאמות נדרשות (והעלויות גבוהות).

זה מחייב לחקור וללמוד בעצמנו, לקחת אחריות ולבדוק היטב את המידע המגיע אלינו.

 

ולכן,

פילוסופית אתר "ללא קרינה בשבילך" ושל מנהלות עמותת 'רגישות לקרינה ישראל' – עשו זאת בכוחות עצמיים !

לרוב, אני נמנעת משיווק, אבל אני ממליצה להתיעץ עם עמיר בורנשטיין בנושאים טכניים – הידע והניסיון שלו והבנתו את צרכי הרגישים לקרינה אדירים.

בהצלחה והרבה בריאות.

.

דוגמאות להתמודדות טובה עם רגישות לקרינה 

על עובש והקשר לרגישות לקרינה – קישור חשוב

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.