עמדת עמותת רגישות לקרינה ישראל בעניין דור 5 (5G), סקירה מדעית וסטטוס בעולם

מכתב עבור ד”ר שמואל חן, ראש תחום מרכז המחקר והמידע, הכנסת. ובו מוצגת עמדת עמותת רגישות לקרינה ישראל בעניין דור 5. למכתב מצורפים נספחים ומקורות מדעיים.