לרשימת המחקרים

סקירה היסטורית של תסמונת הרגישות לקרינה ו"תסמונת המיקרוגל"

נובמבר 2015

The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background.

"סינדרום המיקרוגל "הוא השם ההיסטורי שניתן לרגישות לקרינה. החל משנות ה-50 של המאה ה-20 תוארו במחקרים שונים תסמינים של רגישות לקרינה תחת שם זה.

מאמר זה סוקר רקע היסטורי, מחקרים ומאמרים היסטוריים המתארים תסמינים אופייניים ואת התסמונת.

כותב המאמר קורא להכרה ברגישות לקרינה כמחלה

קישור למחקר סקירה היסטורית של תסמונת הרגישות לקרינה ו"תסמונת המיקרוגל"

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.