לרשימת המחקרים

מאמר על רגישות לקרינה כאתגר משמעותי לרפואה

ספטמבר 2015

Electromagnetic hypersensitivity--an increasing challenge to the medical profession.

מאמר מסכם על רגישות לקרינה, אשר בוחן דיווחים היסטוריים (החל במקרי הרגישות לקרינה בצבא הסובייטי, דרך מקרי רגישות לקרינה בתחילת שנות ה-80 כתוצאה משימוש במסכי מחשב ועד לתופעות עכשוויות עקב שימוש בציוד אלחוטי וסלולרי),כולל מחקרים בתחום ודיווחים מהעת האחרונה.

קישור למחקר מאמר על רגישות לקרינה כאתגר משמעותי לרפואה