לרשימת המחקרים

מחקר שנקרא ”האם רגישות לקרינה נובעת מאפקט נוסבו?”

ינואר 2016

Does electromagnetic hypersensitivity originate from nocebo responses? Indications from a qualitative study.

מחקר זה סותר הנחה שגויה רווחת כי רגישות לקרינה הינה תופעה פסיכולוגית.

מחקר זה מצביע על שלבים בהתפתחות רגישות לקרינה:

  1. הופעת תסמינים
  2. העדר אבחנה, פתרון, תרופה או טיפול
  3. זיהוי אישי כי קיים קשר למכשירים משדרים ולקרינה, חיפוש מידע וגילוי האפשרות שמדובר ברגישות לקרינה
  4. איסוף מידע על רגישות לקרינה
  5. הבנה אישית כי מדובר ברגישות לקרינה, שכנוע הדרגתי כי מדובר ברגישות לקרינה
  6. ניסוי וטעייה בחיפוש דרכים לצמצום חשיפה לקרינה ושיפור המצב הבריאותי
  7. הבנת התסמונת, ההתמודדות עימה ובטחון באבחון העצמי

הופעת התסמינים לפני מידע וידע כי קיימת רגישות לקרינה, סותרת את ההנחה השגויה הרווחת כי מדובר בתופעה פסיכוסומטית.

קישור למחקר מחקר שנקרא ”האם רגישות לקרינה נובעת מאפקט נוסבו?”

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.