מחקרים המוכיחים רגישות לקרינה

עם ההבנה הגוברת בנושא הרגישות לקרינה, החלו חוקרים עדכניים להקפיד על פרוטוקול, אשר מגדיר:

  • חשיפות מבוקרות בתנאים הולמים (הקפדה שבמצב בו לא אמורה להיות חשיפה לקרינה – אכן לא תהיה חשיפה לקרינה כלשהי)
  • התאוששות מספקת בין חשיפה לחשיפה (שונה בין נפגעי קרינה שונים)
  • הבחנה בין סוגים של קרינה וסוגים של רגישות (הבדלים אישיים)
  • בדיקות ומדדים אובייקטיביים ולא רק תשאול סובייקטיבי (דיווח עצמי של נבדקות ונבדקים אם הרגישו את הקרינה)

מחקרים אלה מראים כי רגישות לקרינה היא תופעה ביולוגית פיזיולוגית "אמיתית", שנגרמת כתוצאה מחשיפה לקרינה.

 


קישורים אחרונים – תקצירים בעברית:

מאי 2022 – הקמת גוף לחקר רגישות לקרינה ולכימיקלים בצרפת

32 חוקרים ומדעניות דורשים הכרה ברגישות יתר לקרינה EHS כהפרעה נוירולוגית, יולי 2021

סקירת מחקרים על מנגנונים פיזיולוגיים ברגישות לקרינה (מדדים אוביקטיביים לאבחון ללא צורך בדיווח עצמי)  – דר' שטיין ודר' יודסין, יולי 2020

פרופ' בלפום וחוקריו – סקירת מחקרים על מנגנוני רגישות לקרינה ודרישה להכיר ברגישות יתר לקרינה EHS כהפרעה נוירולוגית – מרץ 2020

תרגום תקצירים וקישורים למחקרים של פרופ' בלפום ושות' , כולל "הספר השחור של הגלים" – ינואר 2021

מחקר זיהה 19 סמנים ביולוגיים לאבחון פיברומיאלגיה עם רגישות לקרינה – דצמבר 2022


 

ניתוח ביקורתי (פרופ' מארינו ואחרים):

מה הבעיה בניסוי השגוי של דר' ג'יימס רובין שקיבע את התפיסה המוטעית שמדובר באפקט "נוסבו"

למה במבדקים "ידועים" לא מצאו רגישות לקרינה?


רגישות לקרינה – תגובה לפרופ' סטיליאן גלברג (עם הסבר המנגנון, קישורים ומחקרים)


מומחים דורשים הכרה ברגישות לקרינה EHS כמוגבלות תפקודית סביבתיתמסמכים מארכיון FCC


.אבחון וקודים רפואיים לרגישות לקרינה


.

להלן דוגמאות לכמה מחקרים על רגישות לקרינה

מחקרים נוספים


ועוד כמה ..

Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. (2020) Belpomme D and Irgaray P. Int J Mol Sci.  2020 Mar 11;21(6).

Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms. (2020) Stein Y and Udasin IG. Environmental Research. Vol 186. July 2020.

The Prevalence of People with Restricted Access to Work in Manmade Electromagnetic Environments. (2019)  Bevington M. Journal of Environment and Health Science. Vol 5:1, 01-12.  ResearchGate-

Neuroimaging Findings in US Government Personnel With Possible Exposure to Directional Phenomena in Havana, Cuba. (2019)Verma R et al. JAMA. 2019;322(4):336-347. H

Becoming electro-hypersensitive: A replication study. (2019) Dieudonne, M. Bioelectromagnetic 40: 188-200 (2019).

Heuser, G. and S.A. Heuser. “Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic fields.” Rev Environ Health (2017). doi: 10.1515/reveh-2017-0014.

Ten adult patients with electromagnetic hypersensitivity underwent functional magnetic resonance imaging (fMRI) brain scans.

All ten patients had abnormal functional MRI brain scans.

Marino AA, Kim PY, Frilot Ii C. Trigeminal neurons detect cellphone radiation: Thermal or nonthermal is not the question. Electromagn Biol Med. 2016 Jul 15:1-9.

Results: Trigeminal neurons were capable of detecting temperature changes far below skin temperature increases caused by cellphone radiation. Simulated cellphone radiation affected brain electrical activity associated with nonlinear cognitive processing of radiation-induced thermal afferent signals. Radiation standards for cellphones based on a thermal/nonthermal binary distinction do not prevent neurophysiological consequences of cellphone radiation.

Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P., Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Rev Environ Health, vol. 30, no. 4, 2015, pp. 251-71.

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld*, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber and Roby Thill, EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, Rev Environ Health 2016. Read the full PDF

“We recommend treating EHS clinically as part of the group of chronic multisystem illnesses (CMI), but still recognizing that the underlying cause remains the environment. In the beginning, EHS symptoms occur only occasionally, but over time they may increase in frequency and severity. Common EHS symptoms include headaches, concentration difficulties, sleep problems, depression, a lack of energy, fatigue, and flu-like symptoms. A comprehensive medical history, which should include all symptoms and their occurrences in spatial and temporal terms and in the context of EMF exposures, is the key to making the diagnosis.”

Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession. Reviews on Environ Health. 2015 Sep 15.

CONCLUSION: It seems necessary to give an International Classification of Diseases to EHS to get it accepted as EMF-related health problems. The increasing exposure to RF-EMF in schools is of great concern and needs better attention. Longer-term health effects are unknown. Parents, teachers, and school boards have the responsibility to protect children from unnecessary exposure.

Sage C. The implications of non-linear biological oscillations on human electrophysiology for electrohypersensitivity (EHS) and multiple chemical sensitivity (MCS). Rev Environ Health. 2015 Sep 12.

Electrohypersensitivity (EHS) can be a precursor to, or linked with, multiple chemical sensitivity (MCS) .  Similarity of chemical biomarkers is seen in both conditions [histamines, markers of oxidative stress, auto-antibodies, heat shock protein (HSP), melatonin markers and leakage of the blood-brain barrier]. Low intensity pulsed microwave activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) is postulated as a mechanism of action for non-thermal health effects.

Mortazavi G, Mortazavi SM. Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields as a potential hazard for hypersensitive people and pregnant women. Rev Environ Health. 2015 Dec 1;30(4):287-92. doi: 10.1515/reveh-2015-0017.

 Based on these findings, as infants and children are more vulnerable to mercury exposures, and as some individuals are routinely exposed to different sources of electromagnetic fields, we possibly need a paradigm shift in evaluating the health effects of amalgam fillings.

De Luca et al., Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic Hypersensitive Subjects as a Feasible Tool for Diagnostics and Intervention, Mediators of Inflammation, vol. 2014, no. 924184, 2014.

Growing numbers of “electromagnetic hypersensitive” (EHS) people worldwide self-report severely disabling, multiorgan, non-specific symptoms when exposed to low-dose electromagnetic radiations, often associated with symptoms of multiple chemical sensitivity (MCS) and/or other environmental “sensitivity-related illnesses” (SRI).

Redmayne, M. and O. Johansson. “Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in light of age-relevant natural differences.“ Rev Environ Health, vol. 30, no. 4, 2015, pp. 323-35.

Tuengler A, von Klitzing L., Hypothesis on how to measure electromagnetic hypersensitivity.Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 32, no. 3, 3013, pp. 281-90.

Juutilainen, Jukka, Timo Kumlin, and Jonne Naarala. “Do extremely low frequency magnetic fields enhance the effects of environmental carcinogens? A meta-analysis of experimental studies.” International Journal of Radiation Biology, vol. 82, no. 1, 2006, pp. 1-12.

Rea, William J., et al. “Electromagnetic field sensitivity.” Journal of Bioelectricity 10.1-2 (1991): 241-256.

Dr. Marino’s Research summaries that looks at the changes in brain electrical activity that were caused by EMF transduction. The mathematical method developed is called Analysis of Brain Recurrence (ABR), is an algorithm that runs on a computer and extracts physiological information from the EEG.

שמרו על קשר

הרשמו כדי לקבל עדכונים על החלטות, ישיבות של העמותה, כינוסים, אירועים וחדשות אחרות בנוגע לעמותה ולפעילותיה.